ArkivCentrum Örebro län

 

Aktstycket

Det första numret av »Aktstycket« gavs ut i december 1995. Det var då ett enkelt medlemsblad för Folkrörelsernas arkiv i Örebro län. Innehållet bestod till en början huvudsakligen av information till medlemmarna, bl.a. föreningens verksamhetsberättelse. Tanken var att bladet skulle komma ut tre till fyra gånger per år.

Under 1998 samlokaliserades Folkrörelsernas arkiv i Örebro län och Örebro läns företagsarkiv till gemensamma lokaler på Nikolaigatan 3 i Örebro. De nya lokalerna fick namnet ArkivCentrum Örebro län. Från och med december 1998 blev tidningen ett gemensamt medlemsblad för de bägge arkivföreningarna och det nya ArkivCentrum Örebro län. Det nya »Aktstycket« fick en lite annorlunda form, men framförallt blev tidningen nu inte endast ett informationsblad för medlemmarna utan en lokalhistorisk tidning av intresse för både den specialintresserade lokalhistorikern och den stora allmänheten. Sedan dess har tidningen regelbundet utkommit med fyra nummer per år.

Föreningen ArkivCentrum Örebro län bildades den 1 januari 2007 genom en sammanslagning av de två arkivföreningarna. ArkivCentrum Örebro län är sedan dess också utgivare av »Aktstycket«.

»Aktstycket« sänds i tryckt form till samtliga organisationer och företag som är medlemmar i ArkivCentrum Örebro län. Övriga kan få tidningen genom att bli enskilda medlemmar i ArkivCentrum. Medlemskapet kostar 100 kr/år. Kontakta ArkivCentrum om du är intresserad av att få »Aktstycket« hemskickad och önskar enskilt medlemskap.

Aktstycket nr 87

Aktstycket nr 1
December 1995
nr 1

Aktstycket nr 2
Mars 1996
Nr 2
Aktstycket nr 3
Oktober 1996
Nr 3
Aktstycket nr 4
December 1996
Nr 4
Aktstycket nr 5
Februari 1997
Nr 5
Aktstycket nr 6
Februari 1997
Nr 6
Aktstycket nr 7
Augusti 1997
Nr 7
Aktstycket nr 8
December 1997
Nr 8
Aktstycket nr 9
Februari 1998
Nr 9
Aktstycket nr 10
Mars 1998
Nr 10
Aktstycket nr 11
September 1998
Nr 11
Aktstycket nr 12
December 1998
nr 12

Aktstycket nr 13
Februari 1999
nr 13
Aktstycket nr 14
Mars 1999
nr 14
Aktstycket nr 15
Maj 1999
nr 15
Aktstycket nr 16
Juni 1999
nr 16
Aktstycket nr 17
December 1999
nr 17
Aktstycket nr 18
Mars 2000
nr 18
Aktstycket nr 19
Maj 2000
nr 19
Aktstycket nr 20
Juni 2000
nr 20
Aktstycket nr 21
December 2000
nr 21
Aktstycket nr 22
Februari 2001
nr 22
Aktstycket nr 23
Maj 2001
nr 23
Aktstycket nr 24
Oktober 2001
nr 24
Aktstycket nr 25
December 2001
nr 25
Aktstycket nr 26
Mars 2002
nr 26
Aktstycket nr 27
Maj 2002
nr 27
Aktstycket nr 28
Juni 2002
nr 28
Aktstycket nr 29
November 2002
nr 29
Aktstycket nr 30
December 2002
nr 30
Aktstycket nr 31
Mars 2003
nr 31
Aktstycket nr 32
Maj 2003
nr 32
Aktstycket nr 33
Juni 2003
nr 33
Aktstycket nr 34
December 2003
nr 34
Aktstycket nr 35
Mars 2004
nr 35
Aktstycket nr 36
Maj 2004
nr 36
Aktstycket nr 37
Juni 2004
nr 37
Aktstycket nr 38
December 2004
nr 38
Aktstycket nr 39
Mars 2005
nr 39
Aktstycket nr 40
Maj 2005
nr 40
Aktstycket nr 41
Juni 2005
nr 41
Aktstycket nr 42
December 2005
nr 42
Aktstycket nr 43
Mars 2006
nr 43
Aktstycket nr 44
Maj 2006
nr 44
Aktstycket nr 45
Juni 2006
nr 45
Aktstycket nr 46
December 2006
nr 46
Aktstycket nr 47
Mars 2007
nr 47
Aktstycket nr 48
Mars 2007
nr 48
Aktstycket nr 49
Juni 2007
nr 49
Aktstycket nr 50
September 2007
nr 50
Aktstycket nr 51
December 2007
nr 51
Aktstycket nr 52
Mars 2008
nr 52
Aktstycket nr 53
Juni 2008
nr 53
Aktstycket nr 54
September 2008
nr 54
Aktstycket nr 55
December 2008
nr 55
Aktstycket nr 56
Mars 2009
nr 56
Aktstycket nr 57
Juni 2009
nr 57
Aktstycket nr 58
September 2009
nr 58
Aktstycket nr 59
December 2009
nr 59
Aktstycket nr 60
Mars 2010
nr 60
Aktstycket nr 61
Juni 2010
nr 61
Aktstycket nr 62
September 2010
nr 62
Aktstycket nr 63
December 2010
nr 63
Aktstycket nr 64
Mars 2011
nr 64
Aktstycket nr 65
Juni 2011
nr 65
Aktstycket nr 66
September 2011
nr 66
Aktstycket nr 67
December 2011
nr 67
Aktstycket nr 68
Mars 2012
nr 68
Aktstycket nr 69
Juni 2012
nr 69
Aktstycket nr 70
September 2012
nr 70
Aktstycket nr 71
December 2012
nr 71
Aktstycket nr 72
Mars 2013
nr 72
Aktstycket nr 73
Juni 2013
nr 73
Aktstycket nr 74
September 2013
nr 74
Aktstycket nr 75
December 2013
nr 75
Aktstycket nr 76
Mars 2014
nr 76
Aktstycket nr 77
Juni 2014
nr 77
Aktstycket nr 78
September 2014
nr 78
Aktstycket nr 79
December 2014
nr 79
Aktstycket nr 80
Mars 2015
nr 80
Aktstycket nr 81
Juni 2015
nr 81
Aktstycket nr 82
September 2015
nr 82
Aktstycket nr 83
December 2015
nr 83
Aktstycket nr 84
Mars 2016
nr 84
Aktstycket nr 85
Juni 2016
nr 85
Aktstycket nr 86
September 2016
nr 86
Aktstycket nr 87
December 2016
nr 87
 

 

 

 

 
           
 

Copyright 2013 ArkivCentrum Örebro län