Öppetider

Mån–Fre kl 08:30–17:00
(lunchstängt kl 12:00–13:00)

 
Kvällsöppet

Tisdagar september-maj kl 17:00–20:00

 

Lördagsöppet

Sista helgfria lördagen i varje månad 10:00–14:00 (ej under sommaren)
Under våren 2018: 27/1, 24/2, 28/4 och 26/5

 

Sommaröppet

juni-augusti kl 09:00–16:00
(lunchstängt kl 12:00–13:00)

 

Öppettider för Järnvägsarkivet i Nora

Ons–Tor kl 13:00–16:30 samt kvällsöppet första torsdagen i månaden till kl 20:00
(mer information om Järnvägsarkivet i Nora hittar du här)

replicas relojes imitacion de relojes

Kalender

2018-08-30 kl 10:00

Idrottshistoriska sällskapets projektgrupp sammanträder.

2018-09-03

ArkivCentrum återgår till normala öppettider efter sommaren, dvs må-fr kl 08:30-17:00.

2018-09-04 kl 10:00

Lokalhistoriska fortsättningskursen: Föreläsare: Göran Janzon.

2018-09-04 kl 20:00

ArkivCentrum har kvällsöppet till kl 20:00 igen efter sommaren.

2018-09-07 kl 10:15

Studiebesök från Örebro universitet.

2018-09-07 kl 13:15

Studiebesök från Örebro universitet.

2018-09-11 kl 20:00

ArkivCentrum har kvällsöppet till kl 20:00.

2018-09-18 kl 10:00

Lokalhistoriska fortsättningskursen: Föreläsare: Christer Blohm.

2018-09-18 kl 20:00

ArkivCentrum har kvällsöppet till kl 20:00.

2018-09-24 kl 11:00

Besök av Strängnäs stifthistoriska sällskap.


Krigsbarn i Sverige 1919–1921

Detta tema som berör de tyska och österrikiska krigsbarnen som kom till Sverige efter första världskriget är under arbete. Vi planerar att lägga ut valda delar av det omfattande arkivmaterial som finns bevarat på ArkivCentrum. De digitaliserade dokumenten kommer att spegla Röda Korsets arbete med krigsbarnen under hela perioden. Som ett första exempel publicerar vi nu listorna på krigsbarnen och deras fosterföräldrar i Örebro län under 1919–1921.

Vid första världskriget slut 1918 var de flesta länder i Europa härjade av kriget, särskilt då Tyskland och Österrike-Ungern som satts i blockad av Ententen. Svenska Röda Korset som hade nära kontakter med sina systerorganisationer i de flesta av de drabbade länderna var den viktigaste aktören när det gäller den svenska hjälpverksamheten. Att just Tyskland och Österrike-Ungern blev de dominerande länderna som mottog hjälp från Sverige har en historisk bakgrund med alla de kontakter som funnits sedan lång tid.

När Röda Korset ville starta en hjälpaktion för de barn som nu drabbades av svält och andra umbäranden rådfrågades regeringen eftersom tanken var att barnen skulle få komma till Sverige för att äta upp sig och få några månaders vistelse under andra omständigheter än i hemlandet. Regeringen var positiv till initiativet men ville att bägge parter skulle få erbjudandet och att lika många barn skulle komma från de båda sidorna. Sverige hade ju varit neutralt under kriget och ville inte ta parti för någon sida. Ententländerna tackade nej och kom inte att sända några barn så det blev bara barn från de allierade som till slut kom till Sverige.

Våren 1919 kom de första tågen med dessa krigsbarn till Sverige och meningen var att de skulle stanna över sommaren och sedan återvända under tidig höst. Röda Korskretsen i Örebro län startade snabbt en annonskampanj för att få familjer att ställa upp som fosterfamiljer. Insamlingar startades också för att bekosta resor och ersättning för de familjer som tog hand om barnen.

Annons i Nerikes Allehanda 1919-05-10.

ArkivCentrum har ett omfattande material från Röda Korsets krets i Örebro län som berör de här årens arbete med krigsbarnen. I det nu publicerade källmaterialet finns listor på de barn som kom och hos vilka familjer de bodde under de tre år verksamheten bedrevs.

För att ge en bredare bild och bakgrund till det digitaliserade källmaterialet lägger vi även ut några utdrag ur ett antal jubileumsböcker för Röda Korset samt vad tre olika uppslagsverk skrivit under uppslagsordet krigsbarn.

I det digitaliserade källmaterialet kan man utläsa mycket om både barnen och fosterfamiljerna.

 

  • Varifrån barnen kom
  • Hos vem de vistades
  • Vilka yrken fosterfamiljerna hade
  • Vilka samhällsklasser som var engagerade i länet
  • I vilka delar av länet barnen kom att vistas
  • Hur fördelningen inom länet var
  • Hur många flickor respektive pojkar som kom
  • Om en förändring i ovanstående sker under de tre verksamhetsåren
  • Om antalet krigsbarn varierade mellan åren
  • Om det förekom att barn stannade kvar över vintern


Digitaliserade dokument (samtliga i form av nedladdningsbara pdf-filer)
Lista över ankomna krigsbarn till Örebro län 1919 (41 Mb)
Lista över ankomna krigsbarn till Örebro län 1920 (14 Mb)
Lista över ankomna krigsbarn till Örebro län 1921 (8,6 Mb)
Lista över kvarvarande krigsbarn i Örebro län från 1920 (3 Mb)


Texter rörande Röda Korset och krigsbarn (samtliga i form av nedladdningsbara pdf-filer)
Under prins Carls ledning (1,5 Mb)
I barmhärtighetens tjänst (9,8 Mb)
Svenska Röda Korset 1865–1965 (2,5 Mb)
Uppslagsordet krigsbarn i svenska uppslagsverk 1930–1993 (0,4 Mb)