Öppetider

P.g.a. flytt är ArkivCentrum stängt för besök tills vidare.

Kalender

2019-01-23 kl 18:30

Hindersmässoföreläsning: Kalle Bäck: "Matens och dryckens historia."

2019-01-28 kl 12:35

Studiebesök från Karolinska gymnasiet.

Kontaktuppgifter

ArkivCentrum Örebro län
Nikolaigatan 3
702 10 ÖREBRO
Tfn 019-611 29 00 (växel)
info@arkivcentrum.se

 

Öppetider

På grund av påtvingad flytt är ArkivCentrum stängt för besök tills vidare.