Öppetider

Mån–Fre kl 08:30–17:00
(lunchstängt kl 12:00–13:00)

 
Kvällsöppet

Tisdagar september-maj kl 17:00–20:00

 

Lördagsöppet

Sista helgfria lördagen i varje månad 10:00–14:00 (ej under sommaren)
Under våren 2018: 27/1, 24/2, 28/4 och 26/5

 

Sommaröppet

juni-augusti kl 09:00–16:00
(lunchstängt kl 12:00–13:00)

 

Öppettider för Järnvägsarkivet i Nora

Ons–Tor kl 13:00–16:30 samt kvällsöppet första torsdagen i månaden till kl 20:00
(mer information om Järnvägsarkivet i Nora hittar du här)

replicas relojes imitacion de relojes

Kalender

2018-09-24 kl 11:00

Besök av Strängnäs stifthistoriska sällskap.

2018-09-25 kl 20:00

ArkivCentrum har kvällsöppet till kl 20:00.

2018-09-29 kl 10:00

ArkivCentrum har lördagssöppet kl 10:00-14:00.

2018-10-02 kl 10:00

Lokalhistoriska fortsättningskursen: Föreläsare: Thord Strömberg.

2018-10-02 kl 20:00

ArkivCentrum har kvällsöppet till kl 20:00.

2018-10-09 kl 20:00

ArkivCentrum har kvällsöppet till kl 20:00.

2018-10-16 kl 10:00

Lokalhistoriska fortsättningskursen: Föreläsare: Sten Wistrand.Krigsbarn i Sverige – Grundskolan


För att elever och klasser ska kunna få en samlad bild av Röda Korsets arbete med krigsbarnen i Sverige under perioden 1919–1926 finns dokument och uppgifter som berör hela perioden. 
 

De olika dokumenten presenteras och åtföljs av ett par frågor så att varje elev får möjlighet att studera ett eller ett par dokument. Dokumenten och uppgifterna har utformats så att eleverna i klassen skall komma i kontakt med arkivmaterialet samt få en samlad bild av Röda Korsets krigsbarnsverksamhet. Antalet uppgifter är så många att det skall räcka till en uppgift per elev i en klass.

Arbetet i klassen kan utformas så att dokumenten fördelas mellan klassens elever och att arbetet sedan redovisas med hjälp av till exempel väggtidningar, en klasstidning, muntliga presentationer eller andra presentationsformer som klassen upplever ger en helhetsbild.

Som en sammanfattning kan klassen diskutera muntligt eller skriftligt sina tankar om dokumenten som källor och hur de skall värderas. Eleverna kan också, skriftligt, få reflektera runt hela krigsbarnsverksamheten för att på det sättet samla sina tankar om klassens arbete.


Alla de 35 uppgifterna med tillhörande dokument är sparade som separata pdf-filer och kan laddas ner som en zip-fil här [135 MB]. I zip-filen finns också utdrag ur grundskolans övergripande mål för historieundervisningen relaterade till materialet som berör krigsbarnen.