Öppetider

Tisdagar 9.00-12.00

Onsdagar 13.00-16.00

Torsdagar 13.00-16.00

(OBS! Kom ihåg att vid förbokning är det möjligt att besöka ArkivCentrum även vid andra tider)

Avvikande öppettider:

ArkivCentrum är stängt följande dagar:

Kalender

2023-11-30 kl 18:00

Studiebesök från Hushållningssällskapet Örebro län.

2023-12-07 kl 18:30

Föreläsning tsm Riseberga Rediviva: "Vad hittade man i Riseberga?"

2024-01-23 kl 18:30

Föreläsning med Jörgen Lennqvist om Hjälmaren.

2024-01-29 kl 18:30

Föreläsning med arkeologen Kent Andersson om glas.

2024-01-31 kl 10:00

Studiebesök från Karolinska gymnasiet.

2024-02-14 kl 18:30

Föreläsning med Milena Bergquist om krigsbarnen från Wien.

2024-02-19 kl 18:30

Föreläsning med Oscar Hellqvist om backstugor.

2024-03-14 kl 18:30

Föreläsning med Mia Geijer om kulturvägsprojektet.

Föreläsningar


Måndagen den 25 september klockan 18.30
Arkeobotanikern och kvartärgeologen Jens Heimdahl från Statens historiska museer föreläser under rubriken »Trädgårdens förhistoria i Sverige.« Samarrangemang med Föreningen Arkeologi och Historia i Örebro län.

Måndagen den 16 oktober klockan 18.30
Antikvarie Mia Geijer från Länsstyrelsen i Örebro föreläser under rubriken »Makten över monumenten. Vasaborgarna - från förfall till nationalmonument«. Samarrangemang med Föreningen Arkeologi och Historia i Örebro län.

Torsdagen den 19 oktober klockan 18.30
Författaren och historikern Karin Tegenborg Falkdalen föreläser under rubriken »Margareta Regina - vid Gustav Vasas sida«. Samarrangemang med Lokalhistoriska sällskapet i Örebro län.

Måndagen den 6 november klockan 18.30
Arkivarie Håkan Henriksson från ArkivCentrum Örebro län föreläser under rubriken »Pest och kolera - 1700- och 1800-talens stora pandemier ur ett lokalt perspektiv«. Samarrangemang med Föreningen Arkeologi och Historia i Örebro län.

Lördagen den 11 november klockan 13.00
Slöjdaren och textilkonstnären Lina Odell föreläser under rubriken »Arkiv och samlingar - en källa till inspiration och utveckling«. Föreläsning under Arkivens dag.

Måndagen den 13 november klockan 18.30
Kulturgeografen Cecilia Beckmann föreläser under rubriken »Alfred Nobel och Ragnar Sohlman - ett innovativt samarbete på långdistans«. Samarrangemang med Lokalhistoriska sällskapet i Örebro län.

Måndagen den 20 november klockan 18.30
Arkeologen Hampus Norrgren från Arkeologikonsult föreläser under rubriken »Bönderna i Mosås«.
Samarrangemang med Föreningen Arkeologi och Historia i Örebro län.