Öppetider

Tisdagar 9.00-12.00

Onsdagar 13.00-16.00

Torsdagar 13.00-16.00

(OBS! Kom ihåg att vid förbokning är det möjligt att besöka ArkivCentrum även vid andra tider)

Avvikande öppettider:

ArkivCentrum är stängt följande dagar:

Kalender

2023-11-30 kl 18:00

Studiebesök från Hushållningssällskapet Örebro län.

2023-12-07 kl 18:30

Föreläsning tsm Riseberga Rediviva: "Vad hittade man i Riseberga?"

2024-01-23 kl 18:30

Föreläsning med Jörgen Lennqvist om Hjälmaren.

2024-01-29 kl 18:30

Föreläsning med arkeologen Kent Andersson om glas.

2024-01-31 kl 10:00

Studiebesök från Karolinska gymnasiet.

2024-02-14 kl 18:30

Föreläsning med Milena Bergquist om krigsbarnen från Wien.

2024-02-19 kl 18:30

Föreläsning med Oscar Hellqvist om backstugor.

2024-03-14 kl 18:30

Föreläsning med Mia Geijer om kulturvägsprojektet.

Bestraffning på bruket

I bruksmiljön var det tydligt vem som bestämde och vilka som var underlydande. För dem som gjorde något fel kunde bestraffning på brukskontoret vänta. Kroppsbestraffning var inte ovanligt under 1800-talet. På brukskontoret kunde man bli slagen med en Karbas som på fotografiet från Nordiska museet ovan, eller med en liknande Karnschuk. I Laxå Bruks arkiv finns berättelser om hur bestraffningen gick till.

Den digitaliserade akivhandlingen: Karnschuckens förfärdigande

Den transkriberade arkivhandlingen: Karnschuckens förfärdigande

Den digitaliserade arkivhandlingen: Karnschuckens plats

Den transkriberade arkivhandlingen: Karnschuckens plats

Den digitaliserade arkivhandlingen: Tjufjern och prygel

Den transkriberade arkivhandlingen: Tjufjern och prygel

Frågor till arkivhandlingarna

Dokumenten är i pdf-format och kan laddas ned för att kunna arbetas med på skärm eller på papper.