Öppetider

Tisdagar 9.00-12.00

Onsdagar 13.00-16.00

Torsdagar 13.00-16.00

(OBS! Kom ihåg att vid förbokning är det möjligt att besöka ArkivCentrum även vid andra tider)

Avvikande öppettider:

ArkivCentrum är stängt följande dagar:

Kalender

2023-11-30 kl 18:00

Studiebesök från Hushållningssällskapet Örebro län.

2023-12-07 kl 18:30

Föreläsning tsm Riseberga Rediviva: "Vad hittade man i Riseberga?"

2024-01-23 kl 18:30

Föreläsning med Jörgen Lennqvist om Hjälmaren.

2024-01-29 kl 18:30

Föreläsning med arkeologen Kent Andersson om glas.

2024-01-31 kl 10:00

Studiebesök från Karolinska gymnasiet.

2024-02-14 kl 18:30

Föreläsning med Milena Bergquist om krigsbarnen från Wien.

2024-02-19 kl 18:30

Föreläsning med Oscar Hellqvist om backstugor.

2024-03-14 kl 18:30

Föreläsning med Mia Geijer om kulturvägsprojektet.

Den viktiga skogen

Sverige har kunnat bli ett rikt land, bland annat på grund av möjligheten till metallproduktion. Vi har haft tillgång till silver, koppar- och järnmalm och kunskap om hur vi kan göra föremål av detta. Detta arbete har skett vid gruvor och bruk.

Allt detta arbete var helt beroende av skogens resurser. I skogen betade djuren. Det behövdes timmer till byggnadsmaterial och bränsle i olika former, som ved och kol. Även energi från vattenkraft behövdes.

Att framställa kol i kolmilor har varit väldigt viktigt i Sveriges historia. Det krävdes enorma mängder kol för att elda i de masugnar där metallprodukter tillverkades. Det är därför det finns så mycket lämningar efter kolmilor i skog och mark.

Det tog lång tid att framställa kol i kolmilor och man var tvungen att övervaka milan hela tiden så att den inte brann upp. För att lättare kunna titta till milorna byggdes kolarkojor i närheten. I kolarkojorna bodde kolarna, de som arbetade med milan, under kolningstiden. Att vara kolare var ofta ett ensamt och farligt arbete som skedde ute i skogen under den mörka hösten. I arkiven finns berättelser från människor som har arbetat som kolare och det har genom århundraden skrivits historier, dikter och sånger om livet i kolarkojan och om skogen runtomkring. Skogen var livsviktig men kunde även upplevas som mystisk och farlig.

Frågor till arkivhandlingarna

Den digitaliserade akivhandlingen: Skogvaktarens allmänna skyldigheter

Den transkriberade arkivhandlingen: Skogvaktarens allmänna skyldigheter

Minnesberättelse från Stig Hedmark

Berättelser om skogsrået från Laxå bruk

Dokumenten är i pdf-format och kan laddas ned för att kunna arbetas med på skärm eller på papper.

Litteraturbankens sida om författaren Dan Andersson