Föreläsning med Mia Geijer

Torsdagen den 14 mars klockan ca 19:00 (OBS! tiden) är det dags för vårens sjätte föreläsning på ArkivCentrum. Den hålls av antikvarie Mia Geijer från Länsstyrelsen i Örebro. Är du nyfiken på livet förr i byarna runt om i Bergslagen? På de människor och händelser som format Bergslagens historia? […]

Föreläsning med Claes Westling

Tisdagen den 27 februari klockan ca 19:30 (OBS! tiden) är det dags för vårens femte föreläsning på ArkivCentrum. Den hålls av Claes Westling som är fil.dr. och arbetar som 1:e arkivarie vid Riksarkivet i Vadstena. Släkt- och lokalhistorisk forskning har varit hans intresse sedan 1980-talet. Häromåret gav han ut […]

Föreläsning med Oscar Hellqvist

Måndagen den 19 februari klockan 18:30 är det dags för vårens fjärde föreläsning på ArkivCentrum. Föreläsare denna gång är Oscar Hellqvist som har en fil.kand. med historisk arkeologi som huvudämne från Lunds universitet. Han läser just nu de sista månaderna på masternivå i arkeologi vid Göteborgs universitet där […]

Föreläsning med Milena Bergquist

Onsdagen den 14 februari klockan 18:30 är det dags för vårens tredje föreläsning på ArkivCentrum. Det är journalisten och författaren Milena Bergquist som har följt sin mormor i spåren. Under åren efter första världskriget kom över 20 000 krigsbarn till Sverige, varav ett var Milenas mormor Mimi. I […]

Föreläsning med Kent Andersson

Måndagen den 29 januari klockan 18:30 är det dags för vårens andra föreläsning på ArkivCentrum. Denna gång är det arkeologen och författaren Kent Andersson, skaparen av Guldrummet på Historiska museet i Stockholm, som kommer att föreläsa om glasets historia under forntiden. Du kan ladda hem affischen som en […]

Föreläsning med Jörgen Lennqvist

Tisdagen den 23 januari klockan 18:30 är det dags för vårens första föreläsning på ArkivCentrum. Det är historikern Jörgen Lennqvist från Örebro universitet som kommer att föreläsa under rubriken »Hjälmaren – en svensk våtmarkshistoria«. Efter den historiska sjösänkningen är det nu dags för återskapandet av våtmarker. Även om […]

Nytt nummer av Aktstycket

Nummer 112 är det senaste numret och utkom i december 2023 och innehåller två längre artiklar. I den första presenteras ArkivCentrums pågående projekt »Ljusan stjärna« som syftar till att både samla in minnen av en i princip försvunnen svensk tradition och en liknande och ännu levande ukrainsk jultradition. […]

ArkivCentrum bygger om webbsidan

ArkivCentrums webbsida kommer att byggas om till en stabilare och modernare version under 2024 . Under tiden kommer det bara att finnas aktuell information och kontaktuppgifter på webbsidan.