Bestraffning på bruket

I bruksmiljön var det tydligt vem som bestämde och vilka som var underlydande. För dem som gjorde något fel kunde bestraffning på brukskontoret vänta. Kroppsbestraffning var inte ovanligt under 1800-talet. På brukskontoret kunde man bli slagen med en karbas som på fotografiet från Nordiska museet ovan, eller med en liknande »kantschuk«/»karnschuk«. I Laxå Bruks arkiv finns berättelser om hur bestraffningen gick till.

Den digitaliserade akivhandlingen: Karnschuckens förfärdigande
Den transkriberade arkivhandlingen: Karnschuckens förfärdigande

Den digitaliserade arkivhandlingen: Karnschuckens plats
Den transkriberade arkivhandlingen: Karnschuckens plats

Den digitaliserade arkivhandlingen: Tjufjern och prygel
Den transkriberade arkivhandlingen: Tjufjern och prygel

Frågor till arkivhandlingarna

Dokumenten är i pdf-format och kan laddas ned för att kunna arbetas med på skärm eller på papper.