Medlemsbladet Aktstycket

Det första numret av »Aktstycket« gavs ut i december 1995. Det var då ett enkelt medlemsblad för Folkrörelsernas arkiv i Örebro län och innehållet bestod till en början huvudsakligen av information till medlemmarna, bland annat föreningens verksamhetsberättelse. Tanken var att bladet skulle komma ut tre till fyra gånger per år.

Under 1998 samlokaliserades Folkrörelsernas arkiv i Örebro län och Örebro läns företagsarkiv till gemensamma lokaler på Nikolaigatan 3 i Örebro och de nya lokalerna fick namnet ArkivCentrum Örebro län. Strax efter denna flytt till gemensamma lokaler, från och med december 1998, blev tidningen ett gemensamt medlemsblad för de båda arkivföreningarna och det nya ArkivCentrum Örebro län. Det nya »Aktstycket« fick en lite annorlunda form, men framför allt blev tidningen nu inte endast ett informationsblad för medlemmarna utan också en lokalhistorisk tidning av intresse för både den specialintresserade lokalhistorikern och den stora allmänheten. Sedan dess har tidningen regelbundet utkommit med fyra nummer per år och har nu passerat hundra nummer.

Föreningen ArkivCentrum Örebro län bildades den 1 januari 2007 genom en sammanslagning av de två arkivföreningarna. ArkivCentrum Örebro län är sedan dess också utgivare av »Aktstycket«. »Aktstycket« sänds i tryckt form till samtliga organisationer och företag som är medlemmar i ArkivCentrum Örebro län. Övriga kan få tidningen genom att bli enskilda medlemmar i ArkivCentrum, medlemskapet kostar endast 200 kr/år. Kontakta ArkivCentrum om du är intresserad av att få »Aktstycket« hemskickad och önskar enskilt medlemskap.

Samtliga nummer av Aktstycket går att ladda ner som pdf-filer:

nr 1 (december 1995)nr 2 (mars 1996)nr 3 (oktober 1996)nr 4 (december 1996)
nr 5 (februari 1997)nr 6 (februari 1997)nr 7 (augusti 1997)nr 8 (december 1997)
nr 9 (februari 1998)nr 10 (mars 1998)nr 11 (september 1998)nr 12 (december 1998)
nr 13 (februari 1999)nr 14 (mars 1999)nr 15 (maj 1999)nr 16 (juni 1999)
nr 17 (december 1999)nr 18 (mars 2000)nr 19 (maj 2000)nr 20 (juni 2000)
nr 21 (december 2000)nr 22 (februari 2001)nr 23 (maj 2001)nr 24 (oktober 2001)
nr 25 (december 2001)nr 26 (mars 2002)nr 27 (maj 2002)nr 28 (juni 2022)
nr 29 (november 2002)nr 30 (december 2002)nr 31 (mars 2003)nr 32 (maj 2003)
nr 33 (juni 2003)nr 34 (december 2003)nr 35 (mars 2004)nr 36 (maj 2004)
nr 37 (juni 2004)nr 38 (december 2004)nr 39 (mars 2005)nr 40 (maj 2005)
nr 41 (juni 2005)nr 42 (december 2005)nr 43 (mars 2006)nr 44 (maj 2006)
nr 45 (juni 2006)nr 46 (december 2006)nr 47 (mars 2007)nr 48 (mars 2007)
nr 49 (juni 2007)nr 50 (september 2007)nr 51 (december 2007)nr 52 (mars 2008)
nr 53 (juni 2008)nr 54 (september 2008)nr 55 (december 2008)nr 56 (mars 2009)
nr 57 (juni 2009)nr 58 (september 2009)nr 59 (december 2009)nr 60 (mars 2010)
nr 61 (juni 2010)nr 62 (september 2010)nr 63 (december 2010)nr 64 (mars 2011)
nr 65 (juni 2011)nr 66 (september 2011)nr 67 (december 2011)nr 68 (mars 2012)
nr 69 (juni 2012)nr 70 (september 2012)nr 71 (december 2012)nr 72 (mars 2013)
nr 73 (juni 2013)nr 74 (september 2013)nr 75 (december 2013)nr 76 (mars 2014)
nr 77 (juni 2014)nr 78 (september 2014)nr 79 (december 2014)nr 80 (mars 2015)
nr 81 (juni 2015)nr 82 (september 2015)nr 83 (december 2015)nr 84 (mars 2016)
nr 85 (juni 2016)nr 86 (september 2016)nr 87 (december 2016)nr 88 (mars 2017)
nr 89 (juni 2017)nr 90 (september 2017)nr 91 (december 2017)nr 92 (mars 2018)
nr 93 (juni 2018)nr 94 (september 2018)nr 95 (december 2018)nr 96 (mars 2019)
nr 97 (mars 2020)nr 98 (juni 2020)nr 99 (oktober 2020)nr 100 (december 2020)
nr 101 (mars 2021)nr 102 (juni 2021)nr 103 (oktober 2021)nr 104 (december 2021)
nr 105 (mars 2022)nr 106 (juni 2022)nr 107 (oktober 2022)nr 108 (december 2022)
nr 109 (mars 2023)nr 110 (juni 2023)nr 111 (oktober 2023)nr 112 (december 2023)
nr 113 (mars 2024)nr 114 (juni 2024)