Minnen från Laxå bruk

Laxå järnbruk ägde 30 000 tunnland jord (= 30 000 fotbollsplaner) och 34 torp och gårdar. Familjer som hyrde torpen för att bo i måste betala genom att göra dagsverken/arbeta åt brukspatron. De arbetade i skogen och kolmilor under höst och vinter och transporterade kol och malm till masugnen. De arbetade i jordbruket på sommaren.

Albert Johansson föddes 1867 och växte upp i Axelby. I en minnesberättelse berättar han om hur livet var för en vanlig familj i närheten av Laxå bruk. Albert hade flera syskon. Som vuxen arbetade han dels i skogen, dels med dagsverken åt bruket. Han berättar om arbetet, lönerna, sjukvården och skillnader mellan mäns och kvinnors villkor. Läs Alberts berättelse och fundera över hur livet har förändrats sedan hans tid.

Minnesberättelse från Albert Johansson

Dokumenten är i pdf-format och kan laddas ned för att kunna arbetas med på skärm eller på papper.