Föreläsningar

Tisdagen den 23 januari klockan 18.30
Historikern Jörgen Lennqvist från Örebro universitet föreläser under rubriken »Hjälmaren – en svensk våtmarkshistoria«. Affisch finns att hämta som en pdf-fil här. ArkivCentrums Hindersmässoföreläsning är ett samarrangemang med Lokalhistoriska sällskapet i Örebro län.

Måndagen den 29 januari klockan 18.30
Arkeologen Kent Andersson föreläser under rubriken »Glas från järnåldern – ett bräckligt men spännande kulturarv«. Affisch finns att hämta som en pdf-fil här. Samarrangemang med Föreningen Arkeologi och Historia i Örebro län.

Onsdagen den 14 februari klockan 18.30
Författaren och journalisten Milena Bergquist föreläser under rubriken »Alla dessa barn – om krigsbarnen från Wien och närkingarna som öppnade sina hem«. Affisch finns att hämta som en pdf-fil här. Samarrangemang med Lokalhistoriska sällskapet i Örebro län.

Måndagen den 19 februari klockan 18.30

Arkeologistuderande Oscar Hellqvist föreläser under rubriken »Marginaliserade då som nu – arkeologin kring backstugor«. Affisch finns att hämta som en pdf-fil här. Samarrangemang med Föreningen Arkeologi och Historia i Örebro län.

Tisdagen den 27 februari ca klockan 19.30
I samband med Örebro släktforskares årsmöte föreläser arkivarie Claes Westling från Riksarkivet i Vadstena under rubriken »Är du klar med husförhörslängderna? Prova med mindre använda källor«. Affisch finns att hämta som en pdf-fil här. Samarrangemang med Örebro Släktforskare.

Torsdagen den 14 mars klockan ca 19.00
I samband med Lokalhistoriska sällskapets årsmöte föreläser antikvarie Mia Geijer från Länsstyrelsen i Örebro om »Kulturvägsprojektet i Bergslagen«. Affisch finns att hämta som en pdf-fil här. Samarrangemang med Lokalhistoriska sällskapet i Örebro län.

Måndagen den 18 mars klockan 18.30

Konsthistorikern Maria Sundström föreläser under rubriken »Knista kyrka – en av Närkes allra äldsta kyrkor«. Affisch finns att hämta som en pdf-fil här. Samarrangemang med Föreningen Arkeologi och Historia i Örebro län.

Måndagen den 8 april klockan 18.30
Fältarkeologen och metallsökaren Krista van Vliet föreläser under rubriken »Var är arkeologen? – en resa med metalldetektorn«. Affisch finns att hämta som en pdf-fil här. Samarrangemang med Föreningen Arkeologi och Historia i Örebro län.

Det är alltid fri entré till föreläsningar på ArkivCentrum.