Barnen på bruket

Det levde många barn i torpen runt bruket. Inte mycket finns skrivet om dem och därför är det svårt att veta hur just deras vardag såg ut.

Barnen fick tidigt delta i de vuxnas dagsverksarbeten. I många familjer hade man ofta inget annat val. Barnens arbete behövdes som bidrag till försörjningen. De arbetade med sina föräldrar vid kolmilan, gruvan och i jordbruket.

Skolgången varade inte så länge. Barnen gick i skola endast några månader om året i upp till 12-13 års åldern. Då ansågs man som vuxen och skulle arbeta och försörja sig. År 1842 blev folkskolan obligatorisk, vilket innebar att det skulle finnas en skola i varje församling. Men först 1882 var alla barn tvungna att gå i skolan.

Så småningom, i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet kom lagar som begränsade barns arbete. Idag kan barn i Sverige få tillgång till en bättre utbildning och möjligheter att själva välja vägar ut i arbetslivet.

Läs om barnen på bruket i handlingarna:

Historik

Den digitaliserade arkivhandlingen: Dagkarlskontrakt 1857
Den transkriberade arkivhandlingen: Dagkarlskontrakt 1857

Den digitaliserade arkivhandlingen: Utdrag ur anteckning om en gosses lön

Nyckel, hjälp om myntvärde och vikter
Frågor till arkivhandlingarna

Dokumenten är i pdf-format och kan laddas ned för att kunna arbetas med på skärm eller på papper.