Bli medlem

Som medlem i ArkivCentrum Örebro län erbjuds din förening eller ditt företag:

  • Trygg och säker förvaring av det egna arkivmaterialet.
  • Kompetent och kunnig hantering och sortering av arkivmaterialet.
  • Rådgivning i arkiv- och dokumenthanteringsfrågor.
  • Möjlighet till vidareutbildning av de egna medlemmarna i arkiv- och dokumenthanteringsfrågor.
  • Möjlighet att hyra våra lokaler för t ex styrelsemöten, egna föreläsningar eller dylikt.
  • Vår medlemstidning Aktstycket som utkommer med 4 nummer per år.

Om din förening eller ditt företag vill bli medlem i ArkivCentrum Örebro län fyller du i ett pdf-formulär som kan hämtas här. Skriv sedan ut formuläret och skriv under det, samt posta det till ArkivCentrum Örebro län, Nastagatan 11 F, 702 27 Örebro. Det går också bra att ta med anmälningsblanketten när du besöker ArkivCentrum. För mer information ring oss på tfn 019-611 29 00 eller mejla till info@arkivcentrum.se. ArkivCentrums stadgar finns att hämta som en pdf-fil här.

Medlemsavgifter för organisationer

MedlemmarAvgift/år
1–500200 kr
501–1000700 kr
1001–1000 kr

Därutöver debiteras varje hyllmeter med 200 kr/år.

När det gäller gallringsbart material debiteras 400 kr per hyllmeter och år.

Medlemsavgifter för företag

Antal anställdaAvgift/år
1–100500 kr
101–1500 kr

Därutöver debiteras varje hyllmeter med 200 kr/år.

När det gäller gallringsbart material debiteras 400 kr per hyllmeter och år.

Medlemsavgift för enskilda

Man kan också bli enskild medlem i ArkivCentrum. Då får man vår medlemstidning Aktstycket och alla våra andra utskick om föreläsningar och arrangemang. Den enskilda medlemskapet kostar 200 kr. Mejla till info@arkivcentrum.se om du vill bli medlem.