Bruksförvaltaren Carl Adolf Muhr och hans lön

Bruksförvaltaren Carl Adolf Muhr arbetade på Laxå järnbruk. Det var ett stort järnbruk där brukspatronen Cassel ägde skog, masugn, smedjor och ett jordbruk med torp och gårdar.

Carl Adolf Muhr hade allt ansvar för att leda och fördela allt arbete på Laxå järnbruk, herrgårdens hushåll, skogen och jordbruket. Bruksarbetarna jobbade vid masugn och smedjor. Skogvaktaren ansvarade för skogen och rättaren för jordbruket. Torpare som hyrde sitt torp av brukspatron, måste betala genom att göra dagsverken, arbeta åt Laxå järnbruk tre dagar i veckan. De jobbade tex. med kolmilor i skogen på hösten och i jordbruket på sommaren.

Läs om Muhrs lön och livet på Laxå bruk i handlingarna:

Historik

Den digitaliserade arkivhandlingen: Laxå Inspectors Wilkor
Transkribering av arkivhandlingen

Nyckel, hjälp om myntvärde och vikter
Frågor till arkivhandlingarna

Dokumenten är i pdf-format och kan laddas ned för att kunna arbetas med på skärm eller på papper.