Ta del av arkiven

Större delen av de omkring 6000 hyllmeter arkiv som förvaras på ArkivCentrum är direkt tillgängliga för forskning i vår forskarsal. Ibland krävs dock först att man kontaktar arkivägaren – en förening eller ett företag – om ett tillstånd för att få forska i arkivhandlingarna. Om detta är fallet anges detta i beståndsregistret (»J« eller »N«) som går att ladda ner som en sökbar pdf-fil här. Då filen är stor – den innehåller just nu 6491 arkivbildare – är det bäst att först ladda hem filen för att därefter kunna söka i den, vilket görs bäst med Adobe Acrobat Reader (kan hämtas gratis på Adobes hemsida).

Startår och slutår syftar på det bevarade arkivmaterialets tidsomfång.

Handlingstypbokstäverna syftar på det allmänna arkivschemats huvudrubriker:
A – Protokoll och föredragningslistor
B – Utgående handlingar
C – Diarier
D – Liggare och register
E – Inkomna handlingar
F – Handlingar ordnade efter ämne (dossierer)
G – Räkenskaper
H – Statistik
J – Kartor och ritningar
K – Fotografier
L – Trycksaker och tidningsurklipp
Z – Sammanställning av upptagningar (ljud och video)
Ö – Övriga handlingar (t.ex. föremål)