Kallelse till ArkivCentrums årsmöte tisdagen den 23 april

I år är det dags för ArkivCentrum att hålla årsmötet utanför Örebro och denna gång kommer årsmötet att hållas i Lindesberg, närmare bestämt i Stora Salen på Lindesbergs Stadshotell.

Program
17.00       
Samling för avfärd med buss från Nastagatan 11, Örebro till Lindesberg
18.00–18.30 
Registrering av ombud på Lindesbergs Stadshotell (Kungsgatan 24, Lindesberg)
18.30–18.45 
Låtar ur musikföreställningen »Ett år på Hinsan« framfört av Kapell Malén. Låtarna är hämtade från ett nothäfte från början av 1900-talet som tros komma från Hinseberg. Musikföreställningen bygger också på artiklar ur Bergslagsposten år 1909.
18.45
Årsmötet börjar. Mötesordförande är Lindesbergs kommunfullmäktiges ordförande Arnold Bengtsson.
19.30
Fika (kaffe/te och smörgås) på Stadshotellet.
20.00
Lindebergs kulturhistoriska arkiv berättar om sin verksamhet. Arkivarie Magnus Jerlström berättar om Lindesbergs kulturhistoriska arkiv med start 1969, arkivets stora och betydande arkiv och samlingar. Helen Sannerstedt, museiintendent, berättar om kulturarvs-hemester i Lindesberg, Museum 20 kvadrat med utställningen om Märta Gahn och sommarens Lappa och Laga, appen Kultur Lindesberg och sommarens aktiviteter.
21.00
Återresa till Örebro.

Årets årsstämma är kostnadsfri för medlemmars ombud och enskilda medlemmar.
Övriga medföljande betalar 100 kr/person.

Anmälan, med ombudets och organisationens/företagets namn, ska vara oss tillhanda senast fredagen den 19 april, till info@arkivcentrum.se eller ArkivCentrum Örebro län, Nastagatan 11 F, 702 27 Örebro.

Kom också ihåg att anmäla om ni vill åka med ArkivCentrums buss till Lindesberg.
Bussen avgår kl 17:20 från Nastagatan 11 i Örebro. OBS! Kom i tid!

Årsmöteshandlingar i pdf-format:
Kallelse till årsmötet
Dagordning till årsmötet
Verksamhetsberättelse för 2023
Resultaträkning 2023 och budget 2024
Balansräkning 2023
Revisionsberättelse 2023
Verksamhetsplan 2024–2025
Valberedningens förslag