Föreläsning med Jörgen Lennqvist

Tisdagen den 23 januari klockan 18:30 är det dags för vårens första föreläsning på ArkivCentrum. Det är historikern Jörgen Lennqvist från Örebro universitet som kommer att föreläsa under rubriken »Hjälmaren – en svensk våtmarkshistoria«. Efter den historiska sjösänkningen är det nu dags för återskapandet av våtmarker. Även om det endast omfattar en mindre del av den utdikade arealen är det en tydlig trend, både nationellt och internationellt.

Du kan ladda hem affischen som en pdf-fil här

Föreläsningen är ett samarrangemang med Lokalhistoriska Sällskapet i Örebro län.