Nytt nummer av Aktstycket

Nummer 112 är det senaste numret och utkom i december 2023 och innehåller två längre artiklar. I den första presenteras ArkivCentrums pågående projekt »Ljusan stjärna« som syftar till att både samla in minnen av en i princip försvunnen svensk tradition och en liknande och ännu levande ukrainsk jultradition. Den andra artikeln berättar den spännande historien bakom de tio breven som skrevs 1904-1905 av den ukrainske journalisten Roman Sembratowycz och som ingår i riksdagsmannen Adolf Hedins personarkiv på ArkivCentrum.

Du kan ladda hem tidningen som en pdf-fil här.