Föreläsning med Mia Geijer

Torsdagen den 14 mars klockan ca 19:00 (OBS! tiden) är det dags för vårens sjätte föreläsning på ArkivCentrum. Den hålls av antikvarie Mia Geijer från Länsstyrelsen i Örebro. Är du nyfiken på livet förr i byarna runt om i Bergslagen? På de människor och händelser som format Bergslagens historia? Genom projektet Kulturvägar har Länsstyrelsen I Örebro tillsammans med Lindesbergs kommun, Norconsult och Trafikverket velat synliggöra väganknutna kulturmiljöer i Bergslagen och bland annat tagit fram informationsskyltar och en digital guide längs fyra av Bergslagens äldre vägar: Pershyttevägen, Stripavägen, Ramstigen och Kungsvägen.

Föreläsningen föregås av Lokalhistoriska sällskapets årsmöte som inleds klockan 18.30.

Du kan ladda hem affischen som en pdf-fil här.

Föreläsningen är ett samarrangemang med Lokalhistoriska sällskapet i Örebro län.