Nytt nummer av Aktstycket

Nummer 112 är det senaste numret och utkom i december 2023 och innehåller två längre artiklar. I den första presenteras ArkivCentrums pågående projekt »Ljusan stjärna« som syftar till att både samla in minnen av en i princip försvunnen svensk tradition och en liknande och ännu levande ukrainsk jultradition. […]

ArkivCentrum bygger om webbsidan

ArkivCentrums webbsida kommer att byggas om till en stabilare och modernare version under 2024 . Under tiden kommer det bara att finnas aktuell information och kontaktuppgifter på webbsidan.